Social Ansvarlighed 09/10

 

Det har, igennem længere tid, været et stort ønske for Peter Mygind at kunne holde foredrag om vold, følgerne heraf og social ansvarlighed, på så mange af landets skoler, som muligt. Takket være støtte fra TrygFonden og under vejledning af Det Kriminalpræventive Råd, vil 45 af landets skoler, i løbet af skoleåret 09/10, modtage et besøg af Peter Mygind.


I denne forbindelse, har Peter Mygind, i tæt samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, udfærdiget plakater og pjecer, som skolerne op til og efterfølgende benytter i undervisningen.

 


I forbindelse med foredragene gør Peter Mygind opmærksom på flere af de organisationer, som er relevante i forhold til emnet. Såfremt der ønskes mere viden om disse, kan følgende links benyttes:


Børns Vilkår

Institut for menneskerettigheder

Natteravnene

Børnehjælpsdagen